تحلیل خبر

analis picture

سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته ۴ ژانویه، با صدور بیانیه ای به بسته شدن دفاتر نمایندگی یکی از سازمان های غیرانتقاعی مدا

پنجشنبه ۱۶دی۱۳۹۵/ ۲۲:۴۵

analis picture

به گفته منابع خبری، سوریه به منطقه نفوذ غیر رسمی قدرت های منطقه تقسیم خواهد شد و بشاراسد حداقل برای چند سال بر مناطق م

دوشنبه ۱۳دی۱۳۹۵/ ۲۲:۲

مولتی مدیا

analis picture

موصل حوضه آبریز بین النهرین است و در گذشته قلب تجاری تمدن بشر و محل ارتباط شهرهای شرقی و غربی از جمله حلب بود. این شهر ج

یکشنبه ۹آبان۱۳۹۵/ ۱۹:۴۲

analis picture

بر اساس آخرین براوردهای نظامی بیش از ۲۸ درصد از جغرافیای قابل زیست و جمعیتی سوریه در کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک قرار

یکشنبه ۱۴شهریور۱۳۹۵/ ۰:۶

خبر

مصاحبه

Interview Picture

پایگاە خبری-تحلیلی روژ گفتگوی زیر را برای اطلاع خوانندگان از تفكرات مردی ترجمه كردە است كه بیش از شش دهه از عمر خود را چ

دوشنبه ۲۰دی۱۳۹۵/ ۰:۲۷

Shortnews Picture

اشتباه کُرد-ترک بودن

سه شنبه ۱۸آبان۱۳۹۵/ ۱۹:۱۷

Shortnews Picture

کار کودکان مشکلی بزرگ در ترکیه

چهارشنبه ۵آبان۱۳۹۵/ ۱۵:۵۵

هنر و ادبیات

Shortnews Picture

رویاهایم بر سه‌تیغ کوه

یکشنبه ۱۶خرداد۱۳۹۵/ ۱:۱۸