تحلیل خبر

analis picture

در حال حاضر نیروهای تحت رهبری کُردها در موقعیت مناسبی برای حمله نهایی به سنگر دولت اسلامی در سوریه قرار دارند، و به نظر

دوشنبه ۲اسفند۱۳۹۵/ ۲۱:۱۵

analis picture

داوطلبانی از آمریکا شجاعانه برای پشتیبانی از جنبش دموکراتیک شمال سوریه جنگیده اند و ما باید اطمینان بدهیم که زحماتشان بی

جمعه ۲۹بهمن۱۳۹۵/ ۲۱:۴۳

دیدگاه‌مهمان

مولتی مدیا

analis picture

موصل حوضه آبریز بین النهرین است و در گذشته قلب تجاری تمدن بشر و محل ارتباط شهرهای شرقی و غربی از جمله حلب بود. این شهر ج

یکشنبه ۹آبان۱۳۹۵/ ۱۹:۴۲

analis picture

بر اساس آخرین براوردهای نظامی بیش از ۲۸ درصد از جغرافیای قابل زیست و جمعیتی سوریه در کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک قرار

یکشنبه ۱۴شهریور۱۳۹۵/ ۰:۶

کولبر...


یکشنبه ۲۴بهمن۱۳۹۵/ ۱۹:۵۹

PHOTOS

http://www.nnsroj.com/userfiles/image/rojhelat/end-Kolber.jpg

خبر

مصاحبه

Interview Picture

پایگاە خبری-تحلیلی روژ گفتگوی زیر را برای اطلاع خوانندگان از تفكرات مردی ترجمه كردە است كه بیش از شش دهه از عمر خود را چ

دوشنبه ۲۰دی۱۳۹۵/ ۰:۲۷

Shortnews Picture

اشتباه کُرد-ترک بودن

سه شنبه ۱۸آبان۱۳۹۵/ ۱۹:۱۷

Shortnews Picture

کار کودکان مشکلی بزرگ در ترکیه

چهارشنبه ۵آبان۱۳۹۵/ ۱۵:۵۵

هنر و ادبیات

Shortnews Picture

رویاهایم بر سه‌تیغ کوه

یکشنبه ۱۶خرداد۱۳۹۵/ ۱:۱۸