تحلیل خبر

analis picture

نود و نە درصد از [پولِ] فروش روزنامەها و مجلاتِ كیوسك‌های آلمان بە حساب‌های بانكی پنج گروە انتشاراتی بزرگ واریز می‌شوند.

یکشنبه ۲۶شهریور۱۳۹۶/ ۲۲:۴۶

analis picture

چگونه می توان ترکیه را توضیح داد، به گونه ای دیگر، عمیق، پیچیده و نزدیک به واقعیت مردمانش؟ چگونه از اختلاف و دو دستگی، ا

سه شنبه ۲۱شهریور۱۳۹۶/ ۱۶:۴۷

مولتی مدیا

analis picture

موصل حوضه آبریز بین النهرین است و در گذشته قلب تجاری تمدن بشر و محل ارتباط شهرهای شرقی و غربی از جمله حلب بود. این شهر ج

یکشنبه ۹آبان۱۳۹۵/ ۱۹:۴۲

analis picture

بر اساس آخرین براوردهای نظامی بیش از ۲۸ درصد از جغرافیای قابل زیست و جمعیتی سوریه در کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک قرار

یکشنبه ۱۴شهریور۱۳۹۵/ ۰:۶

PHOTOS

http://www.nnsroj.com/userfiles/image/Cihan/Erdo.jpg

خبر

مصاحبه

Interview Picture

تا سوم آگوست ۲۰۱۴ نادیه مراد در حال گذراندن یک زندگی نرمال در روستایش کوجو در شمال عراق و نزدیکی شهر شنگال بود. عاشق خان

یکشنبه ۷خرداد۱۳۹۶/ ۲۲:۲۳

هنر و ادبیات

Interview Picture

این رومان روایتگر زندگی یک تواب ایرانی به نام "زوراو" است کە پس از سە دهە گریز از گذشتەای دردناک، در مواجهە با کرستن ن

پنجشنبه ۲۴فروردین۱۳۹۶/ ۱۹:۴۵

Shortnews Picture

ترجمه رمان "پیرمرد و دریا" به هورامی

شنبه ۱۹فروردین۱۳۹۶/ ۲۲:۱۰