تحلیل خبر

analis picture

پس از آغاز عملیات حشد شعبی در جنوب کوهستان شنگال، شمار زیادی از پیشمرگه های ایزدی عضو حزب دموکرات کُردستان با ترک صفوف ا

پنجشنبه ۲۸اردیبهشت۱۳۹۶/ ۱:۳۷

analis picture

[حتما] با رژیم دیکتاتور اسد و خشونت داعش آشنا هستید. اکنون تمام ساکنان منبج برای نخستین بار آزاد هستند. تنها انتخابات را

شنبه ۱۶اردیبهشت۱۳۹۶/ ۲:۳۲

مولتی مدیا

analis picture

موصل حوضه آبریز بین النهرین است و در گذشته قلب تجاری تمدن بشر و محل ارتباط شهرهای شرقی و غربی از جمله حلب بود. این شهر ج

یکشنبه ۹آبان۱۳۹۵/ ۱۹:۴۲

analis picture

بر اساس آخرین براوردهای نظامی بیش از ۲۸ درصد از جغرافیای قابل زیست و جمعیتی سوریه در کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک قرار

یکشنبه ۱۴شهریور۱۳۹۵/ ۰:۶

کولبر...


یکشنبه ۲۴بهمن۱۳۹۵/ ۱۹:۵۹

PHOTOS

http://www.nnsroj.com/userfiles/image/rojhelat/end-Kolber.jpg

خبر

مصاحبه

Interview Picture

تا سوم آگوست ۲۰۱۴ نادیه مراد در حال گذراندن یک زندگی نرمال در روستایش کوجو در شمال عراق و نزدیکی شهر شنگال بود. عاشق خان

یکشنبه ۷خرداد۱۳۹۶/ ۲۲:۲۳

هنر و ادبیات

Interview Picture

این رومان روایتگر زندگی یک تواب ایرانی به نام "زوراو" است کە پس از سە دهە گریز از گذشتەای دردناک، در مواجهە با کرستن ن

پنجشنبه ۲۴فروردین۱۳۹۶/ ۱۹:۴۵

Shortnews Picture

ترجمه رمان "پیرمرد و دریا" به هورامی

شنبه ۱۹فروردین۱۳۹۶/ ۲۲:۱۰