موضوع روز:

"بیانیه این چند زن برای ضدیت با جنبش کُرد و حزب دموکرات است"

Wednesday, September 21, 2016


عکس: کُردستان میدیا

گزارش: عمار گلی

NNSROJ: شاخه زنان حزب دموکرات کُردستان ایران با انتشار بیانیه ای به شدت به بیانیه شماری از زنان کُرد در خصوص اظهارات زن ستیزانه شماری از اعضای این حزب واکنش نشان داد.

اتحادیه زنان دموکرات کُردستان ایران امروز ۳۱ شهریور، با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام ضدیت خود با "دست کم گرفتن و توهین" به زنان، بیانیه شماری از فعالان زن را در اعتراض به توهین اعضای این حزب به زنان را "سفارشی و هدفدار" می نامد.

در بخشی از این بیانیه آمده است "تعدادی از زنان زیر پوشش عنوان زنان فعال روژهلات مثل آنکه کشف بزرگی کرده باشند این مساله را بهانه کرده تا ضدیت خود را با جنبش کُرد و فعالیت مداوم و تاثیرگذار حزب دموکرات کُردستان ایران عیانتر ساخته و نفرت و کینه خود از این جنبش را بر این حزب ببارانند".

این بیانیه در حالی است که روز شنبه ۲۷ شهریور، بیش از ۵۰ تن از فعالان حقوق زن با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به خشونت های کلامی و جنسیت زده اعضای احزاب کُردستانی خواهان موضع گیری و واکنش زنان عضو این احزاب در قبال این خشونت ها شده بودند.

اعتراض فعالان زن زمانی آغاز شد که تصویر ویدیوی شماری از اعضای حزب دموکرات که در آن با شوخی های جنسیتی گریلاهای زن عضو حزب کارگران کُردستان را خطاب قرار می دهند در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

اتحادیه زنان دموکرات کُردستان ایران با "این چند زن" خطاب کردن امضا کنندگان بیانیه اعتراضی اظهارات اعضای حزب دموکرات را یک گفتگوی "خودمانی در محفلی چند نفری" می نامد و تاکید می کند که هیچ فردی نباید این اظهارات را مبتنی بر سیاست های کلی این حزب تلقی کند.

در بخش دیگری از این بیانه اتحادیه زنان دموکرات کُردستان ایران بدون نام بردن از حزب و یا یک جریان سیاسی معترضان را متهم می کند که به صورت گزینشی با مساله نقض حقوق زنان رفتار می کنند و در مقابل توهین های صورت گرفته از سوی دیگر جریان های سیاسی سکوت پیشه می کنند. "این موضوع این حقیقت را به اثبات می رساند که مساله این زنان نه تنها حقوق زنان نبوده بلکه در مفهومی عام بهانه ای برای ضدیت با جنبش کُرد و و خصوصا حزب دموکرات است، بیانیه آنها نیز با سفارش و اهداف مشخص و در وضعیتی پیش کشیده شده که فعالیت حزب دموکرات کُردستان ایران در شرق کُردستان در حال پیشرفت و گسترش بوده که برخی از جریان ها چشم دیدن آن را ندارد".

پس از انتشار ویدئوی اعضای حزب دموکرات کُردستان ایران بسیاری از فعالان زن با هشتگ کردن جمله "نە بۆ نێر سالاری / نه به نر سالاری" به رفتار و سخنان پیشمرگه های این حزب اعتراض کردند.

به نظر می رسد این فایل ویدیویی پیش از درگیری میان گریلاهای پ.ک.ک و حزب دموکرات در بهار سال گذشته ضبط شده باشد. در جریان این درگیری یک عضو حدکا جان خود را از دست داد و شمار دیگری از پیشمرگه های این حزب نیز مجروح شدند.

با این حال شماری از اعضا و هواداران این حزب در شبکه های اجتماعی با انتقاد از معترضان، آنان را متهم کرده اند که اعتراض آنان دارای مقاصد و سوگیری سیاسی است.

شمار دیگری نیز ضمن برحق دانستن اعتراض های صورت گرفته شدت اعتراض فعالان زن را زیر سوال برده و رفتار و شوخی های جنسیت زده آنان را امری رایج در فضای کُردستان و خاورمیانه جلوه داده اند که در مدت کوتاهی نمی توان آنها را از فضای اجتماعی حذف و یا از بین برد.

شاخه زنان حزب دموکرات کُردستان ایران در پایان بیانیه خود تاکید می کند که "برای دفاع از کرامت زن و احقاق حقوق انسانیشان فعالیت" می کنند و در ادامه تصریح می کنند که کرامت زن و کرامت ملت کُرد از یک درجه اهمیت برخوردار بوده و "فعالیت ملی هرگز به عاملی برای تضعیف اراده زن کُرد در راستای تلاش برای برابری و حقوقش مبدل نشده است."

متن کامل بیانیه اتحادیه زنان دموکرات کُردستان ایران به شرح زیر است:
(برگردان از کُردی NNSROJ)

اتخاذ یک موضع و یک پاسخ

در چند روز گذشته و پس از انتشار هدف دار یک فایل ویدئویی از اعضای حزب دموکرات کُردستان ایران، تعدادی از زنان زیر پوشش عنوان زنان فعال روژهلات مثل آنکه کشف بزرگی کرده باشند این مساله را بهانه کرده تا ضدیت خود را با جنبش کُرد و فعالیت مداوم و تاثیرگذار حزب دموکرات کُردستان ایران عیانتر ساخته و نفرت و کینه خود از این جنبش را بر این حزب ببارانند. 

ما به عنوان اتحادیه زنان دموکرات کُردستان ایران علاوه بر اینکه ضدیت خود را با هرگونه دست کم گرفتن و توهین به زن اعلام کرده و آن را عملی ناشایست می دانیم، همزمان این موضوع را نیز مغایر با اخلاق سیاسی و روند فعالیت های واقعی زن تحت هر عنوان و گروهی می بینیم که بهانه ای اینچنین را به ابزاری برای تشویش اذهان و حمله به جنبش ملی دموکراتیک کُردستان و حزب قابل اعتماد مردم کُردستان کند.

چیزی که در بیانیه این چند زن مشخص است و آشکارا خود را نشان می دهد، بهانه گیری های واهی برای ضدیت با جنبش ملی کُردستان و احزاب این بخش از کُردستان است.

نخست: گفتگوی خودمانی و هرچند ناشایست عضو یک حزب در محفلی چند نفری و در شرایط ویژه ای، از سوی هیچ انسان سیاسی و واقعبینی به عنوان سیاست کلی هیچ حزبی تلقی نمی شود.

اگر این چند زن موارد اینچنینی را سیاست یک حزب قلمداد می کنند، پس نظر و مواضع آنها در قبال اظهارات مسئولان رده اول برخی از احزاب شناخته شده علیه زنان و حقوقشان چیست؟

دوم: موضوع مورد اشاره توسط حزب دموکرات کُردستان ایران نه تنها به دلیل یاوه های دیگران بلکه بر اساس اصول حزب مورد بازخواست قرار گرفته و تحقیق را نیز درپی داشته است، و خارج از این سیاست و مواضع حزب دموکرات در مواجهه با زن و حقوق زن از آغاز تاسیس این حزب مشخص و آشکار بوده است.

چیزی که برخی از جریان ها تنها از آن دم می زنند و [به واسطه آن] نمایش بازی می کنند، حزب دموکرات در عمل انجام داده است و راه و تاثیرگذاری این عملکرد و گام ها در جامعه کُردی در شرق کُردستان آشکارا نمایان است، و به همین دلیل به آن افتخار می کند.

سوم: در بیانیه این چند زن اشاره شده که مواردی اینچنین تنها محدود به یک حزب نمی شود، بلکه از سوی جریان های دیگری نیز بوده و وجود دارد، بنابراین اگر این مدعا حقیقت دارد، این سوال پیش می آید که چرا غیر از این موضوع و حزب دموکرات کُردستان ایران این زنان هیچ نوع اعتراضی به هیچ جریان دیگری نکرده اند، بنابراین این موضوع این حقیقت را به اثبات می رساند که مساله این زنان نه تنها حقوق زنان نبوده بلکه در مفهومی عام بهانه ای برای ضدیت با جنبش کُرد و و خصوصا حزب دموکرات است، بیانیه آنها نیز با سفارش و اهداف مشخص و در وضعیتی پیش کشیده شده که فعالیت حزب دموکرات کُردستان ایران در شرق کُردستان در حال پیشرفت و گسترش بوده که برخی از جریان ها چشم دیدن آن را ندارد. 

چهارم: اگر چشم دیدن و خوانش درستی وجود داشته باشد، این چند زن نباید با دیدگاه های "پیشوا قاضی محمد" و "دکتر قاسملو" و "دکتر شرفکندی" و دیگر رهبران این حزب بیگانه باشند، اما این [خانم های] محترم اینان را سیاست های کلی حزب قلمداد نمی کنند، حرف های یکی از اعضای حزب را در یک محفل کوچک چند نفری را بهانه ای برای حمله به حزب دموکرات می کنند.

در مقابل نباید این خانم های محترم از دیدگاه و نظرات رهبر یکی از جریان های کُردی که خود اذعان کرده و نوشته است [که] چگونه کرامت زن را خرد می کند و جایگاه انسانی این افراد را تنزل می دهد مطلع نباشند و این را سیاست این جریان قلمداد نکنند.

آیا این سیاست یک بام و دو هوا نیست؟!

با این حال این زنان محترم در پایان بیانیه خود می خواهند به این بیانیه به دور از تفسیر حزبی و مسائل حزبی پاسخی درخور داده شود.

به همین سیاق [مدعی می شوند که] بیانیه خود آنها فارغ از حزبی گری و مسائل حزبی نوشته شده است.

ما به عنوان اتحادیه زنان دموکرات کُردستان برای دفاع از کرامت زن و احقاق حقوق انسانیشان فعالیت می کنیم، صراحتا در مقابل هرگونه بی حرمتی به [مقام] زن خواهیم ایستاد، اما هرگز اینگونه نخواهیم بود که موردی را با ذره بین تفحص کرده و چشمانمان را بر مواضع بزرگتر ضد زن ببندیم.

صراحتا اعلام می داریم به همان سیاق که کرامت زن کُرد و حقوقش دارای اهمیت است، به همان اندازه کرامت ملت کُرد و حقوقش برای ما مهم است، چراکه فعالیت ملی هرگز به عاملی برای تضعیف اراده زن کُرد در راستای تلاش برای برابری و حقوقش مبدل نشده است.

بهتر آن است که بر این باور اصرار بورزیم که هرگاه نصف جامعه چه مرد و چه زن، دارای حقوق و قدرت خود باشد و نصف دیگر هیچ، هیچگاه جامعه ای خوشبخت را نخواهیم داشت.

آن چیزی که می تواند جامعه را خوشبخت کند انسان محوری است.

امیدواریم سازمان های مدافع کرامت زن بیش از پیش با یکدیگر در ارتباط باشیم و مسائل را با هم به بحث بگذاریم و از تمام زاویه ها و واقعبینانه به مشکلات بنگریم و یک درخت تمام درختان را از پیش چشمانمان پنهان نکند.

اتحادیه زنان دموکرات کُردستان ایران
شهریور ۱۳۹۵ شمسی


Telegram Icon

به تلگرام پایگاه خبری و تحلیلی روژ بپیوندید

مطالب مرتبط:

دو روی یک سکه منافع خلق شرق و سیاست تفرقه افکنانه

تایید کشته شدن یک عضو سپاه در اشنویه

جان باختن یکی از شهروندان بازداشت شده در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

اعزام نیروهای عملیاتی سپاه از استان های غربی به شهرهای متشنج

کشته شدن سه مامور اطلاعاتی در پیرانشهر

کلمات کلیدی:


بازنشر مطالب پایگاه خبری و تحلیلی روژ تنها با ذکر منبع مجاز است

تحلیل خبر

analis picture

نفهمیدن زبان فارسی : از "تهدید برای هویّت ملّی و امنیّت کشور" تا "مَرضی نیازمندِ دخالتِ بالینی"

به دنبال ابراز نگرانی رهبر ایران در مورد وضعیّت زبان فارسی در چند هفته ی اخیر، وزارت آموزش و پرورش ایران طرحی به نام "بسندگی زبان فارسی" برای کودکان خردسالِ گروهها ی اِتنیکی غیرفارس ارائه کرده است.

سه شنبه ۲۱خرداد۱۳۹۸/ ۱۷:۳۹


خبر


مصاحبه

Interview Picture

برای نخستین بار یکی از اعضای پیشین نیروهای ویژه ترکیه در مورد عملیات هایشان در جنوب شرقی ترکیه صحبت می کند، از جمله در [

پنجشنبه ۸فروردین۱۳۹۸/ ۲۰:۴۰