موضوع روز:

آزاد کریمی

انقلاب؛ حقی که برای کُردها محفوظ است!

Monday, November 28, 2016


مسئله کُرد چیست؟ حقیقتا مشکل کُردها در ایران چیست؟ این سوالی است که آگاهانه بارها از سوی طیفهای مختلف سیاسی، چه حکومتی و چه غیر حکومتی ایران مطرح میشود. اما میتوان طرح مسئله را اندکی ساده تر کرد؛ حقیقتا کُردها نزدیک به یک قرن است زندگیشان را فدای چه چیز میکنند؟

اعدام و حذف فیزیکی کُردها مشخصترین ابزار سیاسی نظام حاکم بوده است. اما آنچه که فاشیسم فارس را چه در حلقه حکومتی و چه در حلقه اپوزیسیون آن همیشه منسجم نگه داشته است، استراتژی تحریف بوده است.

استراتژی تحریف، شیوه ای که هدف مبارزاتی کُردها را زیر سوال میبرد. حقیقتا کُردها چه می خواهند؟ چرا  باید خواسته های کُردها به عنوان خطری برای یکپارچی و اقتدار ایران ترجمه شود؟! 

اما این یک دماگوژی سیاسی است. صورت این مسئله کاملا برعکس است؛ این موجودیت سیاسی ایران نیست که در خطر است، بلکه این موجودیت اجتماعی و فرهنگی کُردها است که از سوی نظام حاکم تهدید میشود. 

ماشین یکسان سازی قومی رضا شاهی هنوز متوقف نشده است. سیاست تضعیف فرهنگی کُردها از سوی نظام جمهوری اسلامی به شکلی تکامل یافته تر پیگیری شده است. کُردها فراتر از این مشکلی نداشته اند؛ " کُردها را حذف کرده اید، آنها نیز مقاومت کرده اند". 

یک ماشین سیستماتیک ذوب فرهنگی با استفاده از تمامی ابزار قدرت، نزدیک به صد سال است که جنگی یک طرفه را بر ضد کُردها به پیش میبرد. مسئله کُردها، تنها ایجاد توازن بین قدرت مطلق و استبداد حاکم  و حفظ بقای سیاسی و فرهنگی بوده است. مسئله کُردها، دفاع از ساده ترین داشته های اجتماعی خویش به عنوان زبان و ساختار فرهنگی بوده است. امری که "استراتژی تحریف" ناسیونالیستی، با استفاده از تمام ماشینهای تبلیغاتی خویش، آنرا به عنوان تهدیدی برای یکپارچگی ایران به خورد جامعه مخاطب خویش داده است. اما در واقع کُردها در این معادله، هدف و موضوع تهدید بوده اند. اساسیترین، ساده ترین و مبرهنترین حق یک انسان را که آموزش به زبان مادری است شما از کُردها گرفته اید. شما آنچه را حق ذاتی ماست از ما گرفته اید و هر گونه عکس العمل طبیعی ما را در مقابل دزدی ای که انجام داده اید محکوم کرده اید. کُردها در مبارزات خویش همیشه پیام روشنی برای مدافعان تئوری مزبور داشته اند؛ "هر زمان حق دفاع از حفظ هویت و حفظ بقا را برای کُردها به رسمیت شناختید میتوانید حق دفاع از یکپارچگی ایران را برای خویش نگه دارید". این در حالی است که کُردها از لحاظ عملی و از لحاظ نظریه سیاسی هرگز مسئله یکپارچی ایران را زیر سوال نبرده اند. پیام کُردها بسیار روشن است؛ "شما از استبداد دفاع کنید ما نیز حق انقلاب را برای خویش محفوظ نگه خواهیم داشت."


Telegram Icon

به تلگرام پایگاه خبری و تحلیلی روژ بپیوندید

مطالب مرتبط:

دو روی یک سکه منافع خلق شرق و سیاست تفرقه افکنانه

درس‌های دهەی ١٩٣٠ اروپا برای امروز سوریە

آنها از کردها متنفرند

جان باختن یکی از شهروندان بازداشت شده در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

اعزام نیروهای عملیاتی سپاه از استان های غربی به شهرهای متشنج

کلمات کلیدی:


بازنشر مطالب پایگاه خبری و تحلیلی روژ تنها با ذکر منبع مجاز است

تحلیل خبر

analis picture

نفهمیدن زبان فارسی : از "تهدید برای هویّت ملّی و امنیّت کشور" تا "مَرضی نیازمندِ دخالتِ بالینی"

به دنبال ابراز نگرانی رهبر ایران در مورد وضعیّت زبان فارسی در چند هفته ی اخیر، وزارت آموزش و پرورش ایران طرحی به نام "بسندگی زبان فارسی" برای کودکان خردسالِ گروهها ی اِتنیکی غیرفارس ارائه کرده است.

سه شنبه ۲۱خرداد۱۳۹۸/ ۱۷:۳۹


خبر


مصاحبه

Interview Picture

برای نخستین بار یکی از اعضای پیشین نیروهای ویژه ترکیه در مورد عملیات هایشان در جنوب شرقی ترکیه صحبت می کند، از جمله در [

پنجشنبه ۸فروردین۱۳۹۸/ ۲۰:۴۰