گزارش و اینفوگرافیک نیویورک تایمز؛ بحران جدید پناهجویان ترکیه

Friday, April 29, 2016


نیویورک تایمز، سرجیو پسنیا
برگردان از انگلیسی: NNSROJ

ترکیه در تلاش است کە از سویی از عهدەی میزبانی دو میلیون و هفتصد هزار پناهجوی سوری برآید و از سوی دیگر، بە توافق خود برای مهار حرکت پناهجویان بە سمت اروپا نیز پایبند بماند. از سرگیری درگیری‌های سوریه در این چند هفتە گذشتە، دەها هزار سوری دیگر را وادار کردە است کە بە سمت نزدیکی‌های مرز سوریه-ترکیه حرکت کنند. و این نشانەای است برای اینکە احتمال بدتر شدن شرایط حتی بیش از اینها وجود دارد. بعد از بستن اصلی‌ترین مسیر حرکتی پناهجویان،  اتفاق بعدی چیست؟

از سال گذشتە میلادی، بیش از یک میلیون پناهجو از مسیر ترکیه بە سمت اروپا عزیمت کردەاند. بیش از نیمی از این افراد سوری و بقیە از دیگر سرزمین‌های جنگ ‌زدەاند. بر اساس توافق بە عمل آمدە، اروپا آن بخش از پناهجویانی را کە غیرقانونی بە یونان آمدەاند، بە ترکیه بازخواهد گرداند. در عوض، اتحادیە اروپا مبلغ شش میلیارد یورو (در حدود ٦.٨ میلیارد دلار) برای کمک بە حل این بحران بە ترکیە پرداخت خواهد کرد.

حالا این ترکیە است کە تقلا می‌کند کە راەحلی بلند مدت را برای این چندین میلیون مردمی بیابد کە انتظار داشت حداقل بە طور موقت بە خانەهایشان [در سوریه] باز گردند. اما در پس آتش بسی کە از ماە فوریە امسال (٢٠١٦) در سوریە برقرار شدە است، نشانەهایی حاکی از شکستە شدن این آتش بس در هفتە گذشتە وجود دارد. از سرگیری درگیری‌ها در ادلب و استان حلب، دەها هزار پناهجوی جدید را روانە مرزهای ترکیه کردە است. 
ابعاد و گستردگی بحران، چالش‌هایی را پیش روی پذیرش و ادغام آوارەها قرار دادە است


چندین اندیشکدە (تینک-تانک) و گروە امدادی در فوریە گذشتە تحلیل‌هایی را منتشر کردەاند کە در آنها بە موانع پیش روی پناهجویان [در ترکیه] اشارەهایی شدە است: بوروکراسی، بیکاری، شرایط رقت‌بار معیشتی و دسترسی‌های محدود بە آموزش. تکدی‌گری کودکان سوری در استانبول، ماە فوریە

Bulent Kilic/Agence France-Presse — Getty Images

یکی از مصداق‌های بوروکراسی این است کە  پناهجویان" برای افتتاح یک حساب بانکی، بە اجازە اقامت احتیاج دارند، و دریافت همین اجازە اقامت خود منوط بە داشتن حساب بانکی است." متین چوراباتر، رئیس مرکز مطالعاتی مهاجرت و پناهجویی در آنکارا می‌گوید کە "بسیاری از مردم در جستجوی یک زندگی بهتر می‌خواهند کە ترکیە را بە قصد اروپا ترک کنند، چرا کە زندگی در اینجا غیر قابل تحمل است."

بیش از یک میلیون سوری در نزدیکی‌های مرز زندگی می‌کنند و هنوز  در انتظارند

سلین اونال، سخنگوی برنامە پناهجویان سازمان ملل در ترکیه می‌گوید: "هنگامی کە مردم از جنگ فرار می‌کنند، اغلب امیدوارند کە بە زودی بە خانەهایشان بازگردند. آنها آنقدر بە مرز نزدیک می‌شوند کە بتوانند با چشمان خود خانە و کاشانە خود را زیر نظر بگیرند"

در حدود ٢٧٠ هزار سوری در کمپ‌های ساختە شدە توسط دولت ترکیه زندگی می‌کنند. آنها بە مراقبت‌های بهداشتی و نیازهای اولیه دسترسی دارند، اما بسیاری از آنها نمی‌توانند کار کنند و اجازە ترک کمپ را نیز ندارند.پناهجویان سوری منتظر در آنسوی مرز آکچا قلعە، استان شانلی اورفا
Sedat Suna/European Pressphoto Agency

در آخرین دور درگیری‌های اصلی نزدیک مرز – کە در ماە فوریە حکومت سوریە با پشتیبانی روسیە بە شورشیان در شمال استان حلب حملە کرد – ترکیە اقدامات جدی‌تری را برای بستن مرز‌های خود در پیش گرفت. 

دەها هزار سوری مجبور شدەاند کە در آن سوی مرز و در کمپ‌های بە شدت شلوغ و درب و داغان بمانند. و این سیل پناهجویان تنها بخش کوچکی از آن سیل تازە آوارگانی است کە می‌توانند در روزهای آیندە بە سمت مرزها هجوم آورند. چرا کە بە نظر می‌رسد در روزهای آتی نبرد همە جانبە گروەها برای تقسیم شهر حلب اوج بگیرد، شهری کە هنوز بیش از یک میلیون نفر از مردم را در خود دارد.


بسیاری از پناهجویان قصد دارند کە زندگی خود را دوبارە در ترکیه بسازند

بسیاری از سوری‌ها در امتداد مرزهای جنوب شرق ترکیه با سوریه زندگی می‌کنند. اما بیش از یک میلیون نفر نیز در شهر‌ها و مناطق روستایی مختلف ترکیه پخش شدەاند. بر اساس آمار دولت ترکیه، تنها ٤٠٠ هزار سوری در استانبول ثبت‌نام شدەاند. 

سوری‌ها تحت پوشش برنامەهای حمایتی موقت قرار دارند. آنها با استفادە از کارت شناسایی موقت، بە بهداشت و آموزش دسترسی دارند. اما از حق بین‌المللی بە رسمیت شناختە شدن بە عنوان پناهجو و مسیر قانونی برای دریافت شهروندی ترکیه برخوردار نیستند. 

در ماە ژانویه، دولت ترکیه اعلام کرد کە اقداماتی صورت گرفتە است کە تا بە آنهایی کە تحت برنامە پوشش حمایت رسمی از پناهجویان هستند، اجازە کار دهند. و این گام مهمی برای امکان تداوم معاملە اروپا با ترکیه است. بدین منظور، بسیاری از پناهجویان در حال یادگیری زبان و بە راە انداختن کسب و کار خود در ترکیە هستند.


ایمن عبودی، ١٨ سالە و اهل دمشق، در حال ساخت سنگ‌های تزئینی برای توریست‌های استانبول
Tara Todras-Whitehill for the New York Times

تاکنون در مدارس تدارک دیدە، کمتر از پنجاە درصد از ٧٠٠ هزار کودک واجد شرایط تحصیل سوری ثبت نام شدەاند. دولت ترکیه در حال توسعه برنامەهایی جهت پر کردن این شکاف است، تا با احداث مدارس جدید و استخدام معلم‌های سوری، این دانش‌آموزان بتوانند بە زبان عربی بە تحصیل ادامە دهند.

بە گفتە آبی دوومو، سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت در ترکیه "هر روز کە از اقامت پنج سالە آنها می‌گذرد، بسیاری از مهاجران و پناهجویان می‌خواهند کە برای آیندە خود برنامەای ترسیم کنند، و چنین برنامەای بە معنی توانا بودن خود آنها جهت مهیا کردن شرایط  بهتری برای خانوادەهایشان است."


Telegram Icon

به تلگرام پایگاه خبری و تحلیلی روژ بپیوندید

مطالب مرتبط:

"صراحتا اعلام کردیم به نمایندگی از کانتون ها در کنفرانس سوچی شرکت خواهیم کرد"

رسانه‌های دروغگو؛ قدرت رسانه‌ در سرمایه‌داری

لندن؛ حملە به یك پناهجوی 'كرد ایرانی' با فریادهای 'تفاله'

سوسیالیسم با ماست؛ یک میلیاردر کُرد دە درصد از ارزش کارخانەهای خود را بە کارگران می‌دهد

ده ها کشته و مجروح در انفجارهای زنجیره ای بروکسل

کلمات کلیدی:


بازنشر مطالب پایگاه خبری و تحلیلی روژ تنها با ذکر منبع مجاز است

تحلیل خبر

analis picture

بهانه ای برای شروع یک جنگ؛ تبرئه متهمان قتل دو پلیس در جیلان پنار

پس از حدود چهار سال متهمان پرونده قتل دو افسر پلیس در شهر جیلان پنار (سریکانی) از سوی یکی از شعب دادگاه استیناف ترکیه تبرئه شدند.

جمعه ۳۰فروردین۱۳۹۸/ ۲:۵۵


خبر


مصاحبه

Interview Picture

برای نخستین بار یکی از اعضای پیشین نیروهای ویژه ترکیه در مورد عملیات هایشان در جنوب شرقی ترکیه صحبت می کند، از جمله در [

پنجشنبه ۸فروردین۱۳۹۸/ ۲۰:۴۰